ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η νομισματική μεταρρύθμισις
Δημιουργός :Keynes, John M.
Συντελεστής :Αντωνιάδης, ΣΤ. Θ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Πετσάλης, Διον.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :236σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937

Αρχείο: 3154.pdf

Τύπος: application/pdf