ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Recherches sur la transposition des groupements fonctionnels alcool
Δημιουργός :Miliotis, Jean
Εκδότης :Les Presses Modernes
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p.
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 3500.pdf

Τύπος: application/pdf