ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον θεωρητικής και πρακτικής στατιστικής
Δημιουργός :Block, Maurice
Συντελεστής :Σακελλάριος, Πολύβιος Α. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Σακελλάριος Π.Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :410σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1895

Αρχείο: 5676.pdf

Τύπος: application/pdf