ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Detecting earning management by IPO firms
Δημιουργός :Παπουτέ, Άννα-Κλειώ
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Εταιρεία
Οικονομική κατάσταση
Εσοδα
Κέρδος
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :06-2012

Αρχείο: Papoute_2012.pdf

Τύπος: application/pdf