ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δύο κόσμοι Αμερική και Ρωσία: μια φιλοσοφική επισκόπηση
Εναλλακτικός τίτλος :The eagle and the bear: a primer of political philosophy
Δημιουργός :Haile, Pennington
Εκδότης :Ίκαρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :187σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Πολιτική επιστήμη
Φιλοσοφία
Ιστορία
Ημερομηνία έκδοσης :1953

Αρχείο: 13099.pdf

Τύπος: application/pdf