ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογές του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών - GIS στην κτηματαγορά
Δημιουργός :Ευαγγελινάκη, Κυριακή
Συντελεστής :Πανάς, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Καφέζα, Ελ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Κτηματική αγορά
Σύστημα πληροφόρησης
Πληροφορική
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Αγορά
Αγορά ακινήτων
Ημερομηνία έκδοσης :01-2015

Αρχείο: Evaggelinaki_2015.pdf

Τύπος: application/pdf