ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορική νομοθεσία: μέρος πρώτον
Δημιουργός :Διγενόπουλος, Αλέξανδρος
Εκδότης :Παρασκευόπουλος, Κ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :558σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Τ. 1. Κείμενον ολόκληρου του εμπορικού νόμου, νομολογία, γνωμοδοτήσεις, επίσημοι και νομομαθών, διατριβαί
Λέξη κλειδί :Εμπορική νομοθεσία
Εμπορικό δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 2039.pdf

Τύπος: application/pdf