ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορευματολογία: τόμος Β΄
Δημιουργός :Δαλιέτος, Ι.Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος Α΄: Τρόφιμα - Έλαια, λίπη κηροί - Ευφραντικά - Δρογαι
Ημερομηνία έκδοσης :1943

Αρχείο: 4883.pdf

Τύπος: application/pdf