ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφηρμοσμένη εμπορική λογιστική
Δημιουργός :Σαράδος, Ν. Α.
Εκδότης :Εμπορικόν, Αριστόβουλος και Αναστασιάδης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :256σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιέχουσα πάσαν εμπορικην πράξιν και πάντα λογ/σμον. Μετά 120 άρθρων και ποικίλων γυμνασμάτων πρωτοφανών εν τη ημετέρα εμπορική φιλολογία. Προς χρήσιν των ανώτερων τάξεων των αστικών σχολείων και μάλιστα προς αυτοδιδασκαλία.
Ημερομηνία έκδοσης :1907

Αρχείο: 6321.pdf

Τύπος: application/pdf