ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία αστικού δικαίου Ι - Γενικαί αρχαί (κατά τον Ελληνικόν αστικόν κώδικα)
Δημιουργός :Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1946

Αρχείο: 89646.pdf

Τύπος: application/pdf