ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορικός νόμος (μετά σημειώσεων, σχολίων, νομολογίας)
Δημιουργός :Τούσης, Αριστ. Χ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :533σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: S1918.pdf

Τύπος: application/pdf