ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία της κοινωνικής οικονομίας: συνθήκαι επηρεάζουσαι την διαμόρφωσιν της κοινωνικής οικονομίας: τεύχος δεύτερον, βιβλίο πρώτον
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γ.
Εκδότης :Πετρής, Β. Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :174σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Φυσικό περιβάλλον, πληθυσμός, κοινωνική & πολιτική οργάνωσις, άτομον.(Μέρος δεύτερον του δεύτερου τεύχους)
Ημερομηνία έκδοσης :1934

Αρχείο: S20566.pdf

Τύπος: application/pdf