ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρύτανης Καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαιδευτικό υλικό
Διοικητική οργάνωση
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 81054.pdf

Τύπος: application/pdf