ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The Athens School of Economics and Business: general brochure
Συντελεστής :Athens School of Economics and Business (Issuing body)
Εκδότης :Athens School of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :34p.
Γλώσσα :en
Λέξη κλειδί :Teaching aids
Educational institutions
Education
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1974

Αρχείο: R50235.pdf

Τύπος: application/pdf