ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάκαμψη χωρίς πιστωτική επέκταση και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης
Δημιουργός :Αγγελής, Παναγιώτης
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Ανάπτυξη της οικονομίας
Επιχείρηση
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Χρηματοδότηση
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Aggelis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf