ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η μελέτη χρηματοοικονομικών μεγεθών πριν και μετά την κρίση : συγκριτική μελέτη
Δημιουργός :Σμέτη, Χριστίνα
Συντελεστής :Πεπελάση, Ιωάννα-Σαπφώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Τραπεζικό σύστημα
Νομισματική πολιτική
Βιομηχανία
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Smeti_2014.pdf

Τύπος: application/pdf