ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Athens University of Economics and Business
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business (Issuing body)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Rector - professor Andreas A. Kintis
Περιεχόμενα :Historical notes and the organization of the University - Academic staff - The departments - Research and library facilities - The computer center
Λέξη κλειδί :Educational institutions
Education
Teaching aids
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1995

Αρχείο: R50279.pdf

Τύπος: application/pdf