ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Athens University of Economics and Business
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business (Issuing body)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Rector - prof. Andreas A. Kintis
Περιεχόμενα :The School - Organization - Programs of study - Faculty - Research - Computing facilities - Academic staff
Λέξη κλειδί :Teaching aids
Education
Educational institutions
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1990

Αρχείο: R50336.pdf

Τύπος: application/pdf