ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Athens School of Economics and Business Science
Συντελεστής :Athens School of Economics and Business Science (Issuing body)
Εκδότης :Athens School of Economics and Business Science
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :30p.
Γλώσσα :en
Περιεχόμενα :The School - Organization - Programs of study - Faculty - Research - Computing facilities
Λέξη κλειδί :Teaching aids
Education
Educational institutions
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1987

Αρχείο: R50343.pdf

Τύπος: application/pdf