ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιπτώσεις ρυθμιστικών προτύπων στην απόδοση τραπεζών : μελέτη περίπτωσης Ελληνικού τραπεζικού τομέα
Δημιουργός :Βάγια, Μαρία
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Οικονομική ανάπτυξη
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Οικονομική ανάπτυξη
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :11-2010

Αρχείο: Vagia_2010.pdf

Τύπος: application/pdf