ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πανεπιστημιακός οδηγός
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :218σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρυτανεία: Α. Κιντή
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαίδευση
Πληροφοριακό υλικό
Διοικητική οργάνωση
Ημερομηνία έκδοσης :1997

Αρχείο: R51334.pdf

Τύπος: application/pdf