ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή Solvency II και το επιχειρησιακό περιβάλλον των ασφαλιστικών εταιριών
Δημιουργός :Λεοντιάδου, Ειρήνη Σάββα
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστική εταιρεία
Ασφαλιστικός κλάδος
Φερεγγυότητα
Νομοθεσία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2015

Αρχείο: Leontiadou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf