ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική εφαρμογή του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAMP)των μετοχών του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού χρηματιστηρίου για την περίοδο 2005-2010
Δημιουργός :Καραμπάτσης, Πέτρος Ν.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Πουφινάς, Θ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών"
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Δείκτης τιμών
Χρηματιστική αγορά
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης :07-2015

Αρχείο: Karampatsis.pdf

Τύπος: application/pdf