ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και προκυκλικότητα
Δημιουργός :Καραμέρου, Παναγιώτα
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Τραπεζικό σύστημα
Πιστωτική πολιτική
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2015

Αρχείο: Karamerou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf