ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τραπεζική εποπτεία : από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ
Δημιουργός :Τσόχα, Χριστίνα - Ολυμπία
Συντελεστής :Καπόπουλος, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελλάδα
Πιστωτικός κίνδυνος
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :10-2010

Αρχείο: Tsocha_2010.pdf

Τύπος: application/pdf