ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη και οι επενδύσεις τους
Δημιουργός :Υψηλού, Ελένη Σ.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :169σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών» (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Ασφάλιση
Ασφαλιστικός κλάδος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Επενδυτική πολιτική
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :07-2015

Αρχείο: Ypsilou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf