ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: τμήμα 6ο
Δημιουργός :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Εκδότης :Παπαζήσης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :349σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957

Αρχείο: S1676.pdf

Τύπος: application/pdf