ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bayesian MCMC in operational risk modelling
Δημιουργός :Dalmara, Aikaterini
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Economics
Λέξη κλειδί :Bayesian analysis
Operational risk
Algorithms
Economics
Ημερομηνία έκδοσης :01-2015

Αρχείο: Dalmara_2015.pdf

Τύπος: application/pdf