ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιπτώσεις του ενιαίου φόρου και άλλες προτάσεις για την κατοικία - Εφαρμογές των GIS στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Οικονομοτεχνική μελέτη εκτίμησης κατοικίας
Δημιουργός :Σκλιβάγκος, Άγγελος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά και στην αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (Part- time)
Λέξη κλειδί :Ακίνητη περιουσία
Στατιστική
Αγορά ακινήτων
Γεωγραφία
Φορολογία
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :09-2012

Αρχείο: sklivagkos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf