ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :MCMC estimation of Poisson Bivariate Integer-Valued Autoregressive time series models
Εναλλακτικός τίτλος :Εκτίμηση μέσω προσομείωσης Monte Carlo με χρήση Μαρκοβιανών αλυσιδών Poison Autoregressive διδιαστατών χρονολογικών σειρών
Δημιουργός :Sofronas, Georgios
Συντελεστής :Karlis, Dimitris (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Περιλαμβάνει περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική
Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistical analysis
Models
Statistical data
Bayesian statistics
Statistical mathematics
Markov processes
Ημερομηνία έκδοσης :09-2012

Αρχείο: Sofronas_2012.pdf

Τύπος: application/pdf