ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση κινδύνου στα έργα που χρηματοδοτούνται με την τεχνική Project Finance
Δημιουργός :Παραρά, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Καπόπουλος, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Χρηματοδότηση
Ελλάδα
Χρηματαγορά
Πιστωτικός κίνδυνος
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :10-2010

Αρχείο: Parara_2010.pdf

Τύπος: application/pdf