ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υποδείγματα μεταβαλλόμενης δεσμευμένης διακύμανσης και μέτρα κινδύνου χρηματοοικονομικών στοιχείων
Δημιουργός :Ατζαράκης, Νικόλαος Παύλου
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Επενδύσεις
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης :2010

Αρχείο: Atzarakis.pdf

Τύπος: application/pdf