ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Κρήτη: υποδειγματική διά τας υπανάπτυκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ
Δημιουργός :Allbaugh, Leland G.
Soule, george
Συντελεστής :Παυλίδης, Γεώργιος Ι. (Μεταφραστής)
Εκδοτικό τμήμα του Princeton (Εκδότης)
Ελληνοαμερικάνικον Επιμορφωτικόν Ινστιτούτον (Issuing body)
Ελληνοαμερικάνικον Επιμελητήριον (Issuing body)
Εκδότης :Transorient
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :628σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957

Αρχείο: 12579.pdf

Τύπος: application/pdf