ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρα αποτίμησης κινδύνου και βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Ιωαννίδη, Φιλία
Συντελεστής :Αρβανίτης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Μετοχή
Πιστωτικός κίνδυνος
Επενδύσεις
Χαρτοφυλάκιο
Ημερομηνία έκδοσης :01-2010

Αρχείο: Ioannidi_2010.pdf

Τύπος: application/pdf