ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης από επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών
Δημιουργός :Γρίβα, Βασιλική
Συντελεστής :Τσαγκαράκης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Μετοχή
Χρηματαγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Κόστος κεφαλαίου
Επενδύσεις
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2010

Αρχείο: Griva_2010.pdf

Τύπος: application/pdf