ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και μέτρηση VAR στα αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός :Βογιατζής, Γεώργιος
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική διαχείριση
Χρηματαγορά
Επενδύσεις
Οικονομετρία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2010

Αρχείο: Vogiatzis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf