ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικές μέθοδοι αποτίμησης τραπεζών
Εναλλακτικός τίτλος :Economic methods of bank valuation
Δημιουργός :Μπερτσάτος, Γεώργιος
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :288σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Η εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή μαθηματικών υποδειγμάτων βάσει των οποίων εκτιμάται η αξία των τραπεζών. Όπως είχε αναφέρει ο Ιρλανδός ποιητής Oscar Wilde ότι οποιοσδήποτε μπορεί να τιμολογεί τα πάντα δίχως να ξέρει την πραγματική αξία, η ίδια λογική ισχύει και στα υποδείγματα αποτίμησης της αξίας. Η διαδικασία της αποτίμησης μπορεί κάλλιστα να παρομοιαστεί ωσάν Λερναία Ύδρα, αφού όσο περισσότερα μαθαίνεις για την εξεταζόμενη επιχείρηση τόσο περισσότερα ερωτήματα αναδύονται. Η πεποίθηση ότι η προκύπτουσα αξία είναι πραγματικά σωστή, εξαρτάται από το βαθμό εμπιστοσύνης και ισχύος των υποθέσεων που ενσωματώνονται στα υποδείγματα αποτίμησης. Οιανδήποτεεπιχείρηση υπό οιεσδήποτε συνθήκες είναι δυνατόν να αποτιμηθεί, αλλά ηεγκυρότητα του αποτελέσματος αμφισβητείται τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες σχετικά με την εύρεση των απαραίτητων μεταβλητών.Αρχικά, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα υποδείγματα εσωτερικής αποτίμησης, ήτοι τα υποδείγματα προεξοφλημένων ταμειακών ροών όπερ μονοπωλούν το ενδιαφέρον στον τομέα της αποτίμησης πασών επιχειρήσεων, καιτονίζεται η δυσκολία που υπάρχει κατά την αποτίμηση τραπεζών αναφέροντα ςσυνάμα πιθανές λύσεις. Εν συνεχεία, περιγράφονται τα υποδείγματα της αγοράς,καθώς και εναλλακτικά υποδείγματα αποτίμησης όπως η ενδιαφέρουσα μέθοδος των προαιρέσεων. Τελικώς, το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση τρόπων εκτίμησης και υπολογισμού όλων των απαραίτητων μεταβλητών (υπό διαφορετικά υποδείγματα κάθε φορά) που άπτονται των υποδειγμάτων αποτίμησης. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην αποτίμηση τραπεζών υπό ακραίες συνθήκες και στησκοτεινή πλευρά παραγόντων των οποίων η παράλειψη στη διαδικασία της αποτίμησης είναι καταλυτική. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο μέρος αναλώνεται σε πτυχές της αποτίμησης που επηρεάζονται από λοιπούς παράγοντες όπως ο κίνδυνος χώρας, η συνθήκη της Βασιλείας και η επικείμενη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση με το περιβόητο πλαίσιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης τραπεζών.
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Ταμειακή ροή
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία :30-12-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpertsatos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf