ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Σταματακοπούλου, Ιωάννα
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί :Συγχώνευση επιχειρήσεων
Αγορά
Στρατηγική
Πολιτική του ανταγωνισμού
Τιμή
Ημερομηνία έκδοσης :01-2014

Αρχείο: Stamatakopoulou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf