ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Efficient texture representation and sampling algorithms for real-time rendering
Δημιουργός :Mavridis, Pavlos
Συντελεστής :Papaioannou, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athnes University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :188p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Doctoral Thesis - Athnes University of Economics and Business.
Λέξη κλειδί :Algorithms
Theory
Computer programs
Ημερομηνία έκδοσης :04-2013

Αρχείο: Mavridis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf