ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :User experience with portable IT artefacts: affective attributes of tablets and their role in sensemaking
Εναλλακτικός τίτλος :Εμπειρία χρήστη με φορητά υπολογιστικά τεχνουργήματα: συναισθηματικές ιδιότητες των ταμπλετών και ο ρόλος τους στην αποδόμηση του νοήματος
Δημιουργός :Zamani, Efpraxia D.