ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of IFRS adoption on the form of earnings management: the case of Greece
Δημιουργός :Φερεντίνου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text