ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Authentication in Mobile Sensor Networks
Δημιουργός :Kanelli, Charis
Συντελεστής :Marias, Giannis F. (Επιβλέπων καθηγητής)
Mitrou, Lilian (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate in Information Systems
Λέξη κλειδί :Information
Networks
Industry
Methodology
Data security
Research
Software
Ημερομηνία έκδοσης :02-2014

Αρχείο: KANELLI_2014.pdf

Τύπος: application/pdf