ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Are monthly seasonals real? Evidence from six markets
Δημιουργός :Michalis, Anastasios
Συντελεστής :Leledakis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Accounting and Finance
Λέξη κλειδί :Market
Data analysis
Greece
Stock Exchange
Investment
France
United States
Germany
Japan
United Kingdom
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Michalis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf