ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Property valuation & G.I.S. application in real estate
Δημιουργός :Μυρωνίδης, Διονύσιος
Συντελεστής :Πανάς, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Αγορά ακινήτων
Ακίνητη περιουσία
Γεωγραφία
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ιδιοκτησία
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2013

Αρχείο: Mironidis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf