ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κρίση χρέους & χρηματοοικονομική κρίση: η περίπτωση του κινδύνου χώρας (Sovereignrisk)
Δημιουργός :Βαλεντη, Άννα
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :173σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί :Οικονομική κρίση
Χρέος
Πιστωτικός κίνδυνος
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Τράπεζα
Πληροφόρηση
Χρεοκοπία
Πληθωρισμός
Μακροοικονομία
Κατανάλωση
Πιστωτικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2014

Αρχείο: Valenti_ 2014.pdf

Τύπος: application/pdf