ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέρος Α: Μετάφραση άρθρων : 1.Διεθνείς αγορές ακινήτων: κύκλος, υπερτίμηση ή φούσκα; του David F. Milleker. 2.Διεθνείς αγορές κατοικιών: πόσο δύσκολη η επιστροφή στο φυσιολογικό; του David F. Milleker. Μέρος Β: GIS: 1.Περιγραφή και σύγκριση λογισμικών πακέτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Μέρος Γ: 'Εκθεση εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός :Παπάζογλου, Γιάννης
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text