ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τουρισμός δεύτερης κατοικίας σε μικρές νησιωτικές κοινότητες
Δημιουργός :Καράμπελα, Ανδρονίκη
Συντελεστής :Πανάς, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Τουρισμός
Μεταναστευτικό ρεύμα
Αποδημία
Δευτερεύουσα κατοικία
Ακίνητη περιουσία
Ημερομηνία έκδοσης :03-2013

Αρχείο: Karabela_2013.pdf

Τύπος: application/pdf