ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on applied panel data econometrics
Δημιουργός :Polycarpou, Ioannis
Συντελεστής :Kyriazidou, Ekaterini (Επιβλέπων καθηγητής)
Genakos, Christos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business.
Λέξη κλειδί :Econometrics
Data analysis
Methodology
Probability
Ημερομηνία έκδοσης :12-2014

Αρχείο: Polykarpou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf