ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An application of nonlinear mixed models for longitudinal data
Εναλλακτικός τίτλος :Μια εφαρμογή μη γραμμικού μοντέλου μεικτών επιδράσεων σε δεδομένα διαμήκους έρευνας
Δημιουργός :Chatzopoulos, Michalis
Συντελεστής :Vasdekis, Vassilis (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistical models
Methodology
Statistical analysis
Statistics
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Chatzopoulos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf