ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετά ανάλυση: διατυπώνοντας, αξιολογώντας, συνδυάζοντας και αναφέροντας
Δημιουργός :Κρανιά, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Λέξη κλειδί :Κοινωνική έρευνα
Meta - analysis
Αξιοπιστία
Μεθοδολογία
Στατιστική ανάλυση
Πληροφορία
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης :05-2014

Αρχείο: Krania_2014.pdf

Τύπος: application/pdf